Mer boligutbygging på nordsida av Pors: Stokker om på plan

Grunneier og konsulent signaliserer at de vil øke boligbyggingen ved Pors stadion.