Nå kan alle innbyggere over 16 år bli varslet når farer truer

Av

Grenlandskommunene innfører nytt system for befolkningsvarsling. Alle innbyggere over 16 år kan oppleve å bli varslet ved hendelser som truer liv og helse.