Studenter tegner gangbru på Osebakken

En gruppe studenter skal lage konsept for ny gangbru på Osebakken.