Motorbåtforening ber om penger til kyststi

Heistad motorbåtforening søker kommunen om penger til å utbedre kyststibiten som går over foreningens område ved Heistad brygge.