Vurderer å flytte filmfesten

Av

Filmfest 2018 doblet tilskuertallet. Vurderer å legge festivalen seinere på høsten.