105.600 telemarkinger får penger igjen på skatten

Av

Av 133.800 skattytere i Telemark har 105.600 fått igjen penger på skatten. Totalt har fylkets skattytere betalt 13,9 milliarder kroner i skatt i 2017.