6 av 10 bilister i fylket vet ikke at de kjører mer miljøvennlig: Nye statlige krav kan gi økte drivstoffpriser

Av

Bilister vil merke høyere drivstoffpriser framover som følge av nye statlige krav om økt bruk av biodrivstoff på fyllestasjonene.