Seks kommuner slakter skatteprosess

NESTLEDER: Hallgeir Kjeldal har signert på vegne av rådet.

NESTLEDER: Hallgeir Kjeldal har signert på vegne av rådet.

Seks grenlandskommuner protesterer mot mer sentralisering.

DEL

I en uttalelse slakter de seks kommunene i Grenlandsrådet prosessen med overføring av skatteoppkrevere fra kommuner til stat.

– Tiden fra forslaget om statliggjøring kom til effektuering er svært knapp. Dette gir begrenset mulighet for diskusjon, og til at kommuner og andre aktører kan komme med sine innspill. Diskusjon og meningsytring er viktige demokratiske prinsipper, og bør være sentrale i en slik prosess. Videre baserer beslutningen om statliggjøring seg på en utredning fra 2014. Situasjonen i 2019 samsvarer ikke med den man så i 2014, blant annet fordi flere kommuner nå samarbeider om skatteoppkreverfunksjonen. Det står også, svart på hvitt i utredningen fra 2014, at det er knyttet stor usikkerhet til effektene, uttaler rådet.

De viser til «regjeringens forslag om å overføre skatteoppkreveren (Kemneren og arbeidsgiverkontrollen) fra kommune til stat (skatteetaten) fra 1. juni 2020».

– Grenlandsrådet er kritisk til statliggjøring av de kommunale arbeidsplassene. Et av argumentene i kommunereformen var å tilføre kommunene arbeidsoppgaver. Forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverne fører til det motsatte, og ytterligere sentralisering.


Artikkeltags