Yngve ved roret hos Grenlands største boligbygger: Bygger for milliarder

Yngve Åkvåg styrer skuta når Heimgard Bolig skal bygge over 200 boliger i året framover. Det nye selskapet skal bygge boliger for rundt seks milliarder fram til og med 2028, og de håper på enda mer.