Vegvesenet: – Stram inn rekkefølgekrav

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen mener at rekkefølgekravene til boligutbygging på Solbakken – Kjerkebukta burde strammes inn og at gs-veien må være ferdig før det gis brukstillatelse.