Vegvesenet: – Stram inn rekkefølgekrav

Statens vegvesen mener at rekkefølgekravene til boligutbygging på Solbakken – Kjerkebukta burde strammes inn og at gs-veien må være ferdig før det gis brukstillatelse.

Artikkeltags