Eiendommen ser ut som slagmark, men kundene har imponert Bryn: – Nettsalget har tatt av

Sprenging og graving har bidratt til at nettsalget til Bryns Blomster har økt med hundre prosent i år.