Nå blir sykkelstien brøytet skikkelig

Det hjelper å si ifra. Noen ivrige helårssyklister som jobber på Herøya klaget på at det ikke ble brøytet på gang- og sykkelstiene fra Roligheten til Herøya. Nå har klagen ført fram.