Her bygger de vei på huset

Arbeidene i og rundt Porsgrunnstunnelen skrider frem. Nå er entreprenøren i gang med å få på plass veien ned fra hovedveien til tunnelen. Den skal gå over et hus.