Her kommer Porsgrunns første atskilte gang- og sykkelsti

Kommunen og Bypakke Grenland satser. Arbeidet med en ny og oppgradert gang- og sykkelsti på strekningen Kulltangvegen langs Sundjordkanalen er i gang.

Artikkeltags