I opposisjonspartiene er det betydelig oppgitthet over bakromspolitikken som Ap og støttepartiene driver i behandlingen av kommunens 2018-budsjett på til sammen 2,7 milliarder. Ellefsen ga god karakter til lærerforbundet for å ha startet debatt om budsjettet i administrasjonsutvalget torsdag.

– Ros til Utdanningsforbundet. Hvis budsjettet sklir gjennom som en orienteringssak, hadde det vært veldig trist, sa Ellefsen.

Ap og støttepartiene har i interne møter blitt enige om et fellesforslag, og har lagt lokk på hvordan de vil prioritere.

Tord Samdal (KrF) sa at innlegget fra Utdanningsforbundet var godt, og han deler bekymringen for økonomisk situasjon i skolen.

– 75 prosent går til lønninger. Effektivisering betyr færre folk, og færre lærere pr. elev, sa Samdal og benyttet anledningen til å si at KrF i statsbudsjettet har fått gjennomslag for ny lærernorm med maks 15 elever pr. lærer. Samdal er selv lærer på videregående skole, og der er det 32 elever i klassen.

PD skrev i går at årets budsjettbehandling er like spennende som Derrick i reprise. Minidebatten torsdag løftet spenningsnivået noe, omtrent som i en snittepisode av Familien Ashton.