Planene om et honningeventyr på hotelltaket legges på is

Planene om biekoloni på taket av Comfort Hotel Porsgrunn er foreløpig skrinlagt. Det kan bli erstattet av et annet prosjekt.