Andreas Wergeland har mange jobber, nå har han også blitt fisker: – Ferskere får du ikke

Wergeland er vanligvis å se på en hogstmaskin i skauen eller på Yara hvor han trimmer de store båtene. Nå i sommer selger han sjømat fra brygga på Down Town.