Får 6 timers kurs i krangel om butikk og E18

VEIBYGGER: Magne Ramlo i Nye Veier skal forklare ny E18.

VEIBYGGER: Magne Ramlo i Nye Veier skal forklare ny E18.

Departementet får et seks timers kurs i hva det strides om på Lønnebakke og den nye motorveien.

DEL

11. september skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avholde møte og befaring i forbindelse innsigelser til reguleringsplaner for henholdsvis nytt næringsområde på Lønnebakke, og ny E18.

På Lønnebakke gjelder konflikten om det skal tillates dagligvarebutikk og i hvor stor grad det skal åpnes for handel. På E18 er det innsigelse av hensyn til kulturminner ved Herregårdsstranda, og ikke minst hva slags kryss som skal bygges i Ås- og Rød-området på den nye motorveien.

Her er programmet for møte og befaring 11. september:

• 09.00 Oppmøte Porsgrunn rådhus

• 09.05 Ordfører ønsker velkommen

• 09.15 KMD informerer om innsigelsesinstituttet

• 09.30 Partene redegjør for sine respektive synspunkter

• 12.30 Befaring Lønnebakke

• 14.00 Befaring Lanner - Kjørholt

Det er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som har sendt de fastlåste reguleringssakene til departementet. Assisterende fylkesmann Bernt Lasse Berggren skal være møteleder.

Sakene involverer flere departementer. Samferdselsdepartementet har opplyst at de vil jobbe raskt.

Artikkeltags