Vil bygge historisk formidlingspark på Moheim – flytter fornminner

I arbeidet med innsigelsene rundt reguleringen av den nye E18 gjennom Porsgrunn, foreslår Nye Veier å bygge en ny fornminnepark i området ved Moheim. De vil flytte steinsetting og kokegrop nærmere fjorden, i området ved den gamle skytebanen.