EU-direktiv stikker kjepper i hjulene for kirke: Kan ikke invitere

I Eidanger kirke har det vært tradisjon å sende invitasjon til alle pårørende som har mistet noen det siste året til allehelgensgudstjenesten. Det får de ikke lov til å gjøre lenger.