Utbygging av 250 boliger på Eidanger: Slik er det nye sandtaket

Kjempeutbygging av boliger i sandtaket på Eidanger får en byggegrense på 15 meter mot graver og urnelund på kirkegården.