«Heistads Reodor Felgen» har bygd mikrohus, nå selger han det

Bjarne Sølverød (80) er en praktiker uten like, full av ideer. Hans foreløpige siste prosjekt er ei hytte på henger, med innlagt fyringsovn.