Mudder må til NOAH

GIFTIG: Store mengder PAH og dioksiner utenfor kaia.

GIFTIG: Store mengder PAH og dioksiner utenfor kaia.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Deler av forurenset sjøbunn utenfor Dypvannskaia skal mudres.

DEL

– Miljødirektoratet gir tillatelse til mudring av inntil 250 kubikkmeter forurenset sjøbunn utenfor Dypvannskaia, skriver direktoratet i vedtaket sendt Grenland Havn.

Formålet med mudring utenfor Dypvannskaia på Herøya er å oppnå en seilingsdybde på 10,2 meter. Nylige målinger har påvist områder med dybde på 9,7 meter utenfor kaia.

Statlige planer

– Det foreligger statlige planer om å mudre hele Torsbergrenna i Nasjonal Transportplan 2018-2029, inkludert utenfor Dypvannskaia. Sedimenteringen utenfor kaianlegget er derimot av en slik art at det er nødvendig å mudre for å kunne opprettholde dagens aktivitet på Herøya. Det er beregnet at det må mudres til maksimum 0,5 meter under dagens sjøbunn. Mudringen vil berøre et ca. 5 meter bredt belte langs kaikanten. Det totale arealet som vil bli berørt er under 1000 m2, og 230 kubikk mudringsmassene planlegges levert NOAH på Langøya, skriver Miljødirektoratet.

De slår fast at Frierfjorden er sterkt til meget sterkt forurenset som følge av tidligere tiders industri og annen virksomhet.

– Analyser av sedimentene viser at sedimentene utenfor Dypvannskaia har dårlig kjemisk tilstand på grunn av høye konsentrasjoner av PAH, tungmetaller og dioksiner. Supplerende undersøkelser rett utenfor kaia viser at sedimentene i sjiktet 0–35 cm har dårlig tilstand. Enkeltprøver viser svært dårlig tilstand, med hensyn på PAH og dioksiner. PCB- og TBT-nivåer viser moderat tilstand, heter det.

Artikkeltags