Sintef Tel-Tek inn i industriparken

Forskningsinstitusjonen Sintef Tel-Tek signerte fredag avtale om å flytte inn i Herøya Industripark.