Bekymra for høyder, utsikt og trafikk

Høyde på nybygg, utsikt til fjorden, og trafikkproblemer må utredes før 24 nye leiligheter kan oppføres ved Frierstranda.