– Hviler et stort mørke over anlegget

Av

- Etter krigen ble det satt i gang etterforskning av Norsk Hydro for kollaborasjon med tyskerne, men det førte aldri til noen tiltale.