Mottar millionstøtte for å utvinne salgbare produkter fra avfall

Herøya-baserte OiW er i startfasen av et toårig pilotprosjekt, hvor farlige metaller fra husholdningsavfall skal omgjøres til gull.