Naboopprør mot «omtankeboliger»: – Politikerne lar seg forlede

19 naboer til tomta det er planer om å bygge borettslag for godt voksne på i Fogtegata på Herøya reiser seg og protesterer kraftig.