– På grunn av vedlikeholdsarbeid skal Ammoniakkfabrikkens våtgassledning tømmes. I den forbindelse vil gassen bli faklet av på fakkel til Tankterminalen.

– Fakling vil starte i morgen og kan pågå noen dager, opplyser HMS-sjef i industriparken, Tone Funder Rabe i en e-post.