Høgskolerektor jubler ikke over statsbudsjettet

Petter Aasen rektor Høgskolen i Sørøst-Norge

Petter Aasen rektor Høgskolen i Sørøst-Norge Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Statsbudsjettet innebærer i stor grad en videreføring av tidligere års bevilgning og ingen nye studieplasser eller rekrutteringsstillinger til høgskolen.

DEL

Det opplyser Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) i en pressemelding. I forslaget til statsbudsjett for 2018 får HSN nærmere 1,8 milliarder kroner. Forslaget skaper ikke jubel på campus.

– Jeg skulle gjerne sett at regjeringen satset mer på studieplasser og rekrutteringsstillinger, men det er positivt at tidligere tildelte studieplasser til IKT som HSN fikk for ett kull i årets budsjett, konsekvensjusteres slik at satsingen videreføres med nye årlige opptak framover, sier rektor Petter Aasen.

Videre må HSN tåle kutt i bevilgningen som følge av videreføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Det er det fjerde statsbudsjettet på rad universiteter og høgskoler må tåle det.

– Jeg synes det er betenkelig at det fortsatt er hele bevilgningen som legges inn i beregningsgrunnlaget. Hovedvekten av vår bevilgning benyttes til forskning og utdanning – ikke administrasjon. Resultatet over tid er at dette svekker kvaliteten i vår primærvirksomhet, sier økonomidirektør Terje Thomassen.

Men det er ikke bare negativt. Rektoren påpeker at det er positivt med tilskudd på 4,5 millioner til arbeidet med innføring av nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene. Men han savner en opptrapping av nye studieplasser for å finansiere innføringen det femte året av den nye grunnskolelærerutdanningen. Og at regjeringen viderefører såkalte SAKS-midler som en oppfølging av strukturreformen, og at satsingen på maritim utdanning og forskning videreføres gjennom tildelingen til Markom 2020.

Artikkeltags