Nytt klasserom kostet 40 millioner

Her lytter prosjektmedarbeider Anne Mette Høegh-Larsen til hjerterytmen på en av de avanserte treningsdukkene ved SIM-senteret til HSN. Leder Ingunn Lia sier at senteret også inneholder digitalt verktøy som gjør at studentene kan benytte digitale dokumentasjonssystemer i undervisning, akkurat som i arbeidslivet. – Dette er en veldig god treningsarena, sier Lia.

Her lytter prosjektmedarbeider Anne Mette Høegh-Larsen til hjerterytmen på en av de avanserte treningsdukkene ved SIM-senteret til HSN. Leder Ingunn Lia sier at senteret også inneholder digitalt verktøy som gjør at studentene kan benytte digitale dokumentasjonssystemer i undervisning, akkurat som i arbeidslivet. – Dette er en veldig god treningsarena, sier Lia. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Nytt høyteknologisk simuleringssenter med treningsdukker som kan gråte og svette skal skape enda bedre helsefagarbeidere på HSN.

DEL

SIM-senteret er et helt nytt simuleringssenter Høgskolen i Sørøst-Norge har etablert ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap i Porsgrunn. Det toppmoderne «klasserommet» til 40 millioner kroner er på 700 kvm, og består av 22 pasientsenger og fire enheter med simulatordukker. De høyteknologiske dukkene gir respons er vi kjenner igjen hos mennesker. Disse ligger flere generasjoner foran simuleringsdukkene høgskolen benyttet tidligere. Den mest avanserte dukken koster 750.000 kroner, og kan blant annet puste, snakke, gråte, riste og svette.

– Nytt for høgskolen er disse dukkene. De har avanserte funksjoner som gjør opplæringen svært autentisk. Dette gjør at studentene får en realistisk opplevelse av scenarioet de øver på, sier Ingunn Lia, høgskolelektor og daglig leder av simuleringssenteret i Porsgrunn.

Målet er enda bedre helsefagarbeidere. Studentene har allerede begynt å ta det framtidsrettede klasserommet i bruk. Tilbakemeldingene er ifølge Lia veldig gode. Hun sier at den største gevinsten ved satsingen er pasientsikkerhet.

– Simuleringssenteret er basert på filosofien om at øvelse gjør mester. Autentiske situasjoner og mengdetrening skaper grunnlaget for det.

– Er avanserte simulatordukker i ferd med å overta satsingen på praktisk erfaring i felt?

– Nei, det er ikke slik at dette erstatter noe. Avansert simulering er en liten del av den praktiske treningen. Studentene skal fortsatt ha mye praksistid ved arbeidsplassene i helsesektoren.

Teknologien er ikke unik. Andre norske utdanningsinstitusjoner og sykehus tar allerede de høyteknologiske dukkene i bruk. Lia sier at HSN har ambisjoner om å bli et regionalt kompetansesenter for simulering.

– Vi ønsker et samarbeid med sykehusene, kommune og private helseaktører, slik at flere kan bruke senteret til kursvirksomhet.

– SIM-senteret startet med et forprosjekt i 2015, hvor Sykehuset Telemark, Porsgrunn og andre kommuner deltok. De var klare på at de ønsket et slikt senter velkommen, sier Lia.

Artikkeltags