Krana med klokke kan bli utkikkstårn

UKLART: To kraner skal bevares. Den største er problem.

UKLART: To kraner skal bevares. Den største er problem.

Den store krana med klokka er x-faktor i utbyggingsplanen for Vestre Brygge.

DEL

Tidligere Porsgrunn Mek. skal utvikles til boliger, og vernemyndighetene stiller store krav til bevaring av gammelt industri- og kulturmiljø. Mye er avklart mellom utbygger og vernemyndigheter, men det er ikke enighet om hva som skal skje med den største krana med klokka i toppen.

Utvalg for miljø og byutvikling skal behandle forlaget til reguleringsplan for Vestre Brygge 26. januar. Utvalgsleder Trond Ingebretsen sier det ikke er klarhet rundt kulturminner. Skal krana omgjøres til et utkikkstårn med klokke, der svingarmen fjernes? Skal krana fjernes i sin helhet? Drift og sikkerhet, et langtidsvedlikehold, vil koste penger dersom krana skal bevares i et evighetsperspektiv, og hvem skal betale for det?

Utbygger er blitt orientert om at det er mulig å søke støtte via Kulturminnefondet til bevaring av blant annet kraner. Det er enighet om å bevare to mindre kraner, sier Ingebretsen.

Børve og Borchsenius legger fram reguleringsforslaget på vegne av selskapet Vestre Brygge Eiendom AS. De mener det tidligere industriområdet er modent for transformasjon. Rådmannen krever 12,5 meters byggegrense til elva, utbygger vil ha kortere grense.


Artikkeltags