Samler inn penger til skolebarn i Kenya

Gjennom sponsorløpet «I bike for change» skal elevene på Kjølnes ungdomsskole sykle til inntekt for skolebarn i Kenya.