Oppsigelsen ble sendt i protest, men dysset ned

Av

Protestoppsigelsen etter 37 år i kommunen inneholder ingenting sensitivt, men ble likevel unntatt offentlighet.