Disse spisestedene fikk smilefjes i perioden august-oktober

Smilefjesordningen er Mattilsynets kontroll av de hygieniske forholdene ved et spisested. I alt åtte steder i Porsgrunn ble sjekket i perioden august-oktober. Alle besto.