NAV-direktør: – Fattigdiskusjon bør løftes

Direktør for NAV i Telemark og Vestfold sier det er bra å få belyst barnefattigdom.