NAV kan ikke slavisk kreve kontoutskrift

Småbarnsmor må levere kontoutskrift til NAV hver måned for å få sosialstønad. Her er reglene.