NAV-regelverk: Må de trekke for gaven?

NAV kunne mandag ikke svare klart på om gaven på 1700 kroner kan bli avkortet mot sosialstønad.