Lyser ut én kontrakt for hele E18-utbygginga gjennom Porsgrunn

DEN NYE GRENLANDSBRUA: Nye Veiers illustrasjon av den nye Grenlandsbrua.

DEN NYE GRENLANDSBRUA: Nye Veiers illustrasjon av den nye Grenlandsbrua.

Artikkelen er over 1 år gammel

Nye Veier skal lyse ut én stor kontrakt for hele utbygginga av den mye omtalte nye E18 gjennom Porsgrunn.

DEL

– Vi går snart ut i markedet med én stor kontrakt for bygging av ny E18 gjennom Porsgrunn. Dette er et spennende prosjekt som vi tror er attraktivt for solide og kompetente entreprenører, rådgivere og leverandører, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye veier for E18 Langangen-Grimstad.

November

Kontrakten skal etter planen lyses ut i november, ifølge pressemeldingen fra Nye Veier.

Prosjektet består av flere bruer, tunneler og vei, blant annet ny Grenlandsbru (bildet).

I mai ble Nye Veier tvunget til å avlyse anbudskonkurransen om bygging av ny Grenlandsbru. Da uttalte Ramlo til PD at det var uheldig.

– Vi har sagt at brua og tunnelene skal være ferdige i 2024, og fortsatt mener vi at det er et realistisk mål. Det faktum at vi nå har vært nødt til å avlyse anbudskonkurransen er ikke noe vi hadde ønsket oss, men nå må vi forholde oss til det. Men vi mener at dette ikke vil forsinke prosjektet i forhold til det vi har lagt i framdriftsplanen, sa Ramlo.

I kjølvannet av den avlyste anbudskonkurransen har Nye Veier-direktøren og hans folk brukt tida på å revurdere kontraktsstrategien.

– Effektiv utbygging

– Jeg mener nå at vi har funnet en hensiktsmessig kontrakt som både krever evne til å optimalisere tekniske løsninger, inngå i samhandling med Nye Veier og gjennomføre en god og effektiv utbygging. Vi jobber for fullt med å ferdigstille konkurransegrunnlaget som vil bestå av ulike arbeidspakker, sier Ramlo.

Når det gjelder debatten og ikke minst status på om det blir helt kryss eller to halve kryss på Ås, så ligger saken nå på bordet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

«Det foreligger en innsigelse mot reguleringsplanen for delstrekningen E18 Lanner-Kjørholt. Nye Veier har foreslått to halve kryss på Ås som gir et logisk og enkelt kjøremønster, er kostnadsbesparende og skåner verdifulle områder for fritid og rekreasjon. Statens vegvesen har reist innsigelse og mener det bør bygges et fullt kryss. Porsgrunn kommune har vedtatt reguleringsplanen for delstrekningen med denne innsigelsen fra Statens vegvesen», skriver Nye Veier.

– Vi håper på en snarlig avklaring i departementet slik at vi kan gå videre til utbygging, sier Ramlo.

10. oktober skal det arrangeres en egen leverandørdag i Oslo om prosjektene i E18-utbyggingsområdet med vekt på prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt. Der blir det også orientert om videre planer for reguleringsplanlegging og utbygging av E18 Dørdal-Grimstad.


Artikkeltags