Flyktet på sykkel over russergrensa, ble regnskapsfører i Sverresgate: Endelig smiler livet

Han var en av de over 5000 som kom flyktende på sykkel over russergrensa i Finnmark. Fire år seinere er Tamer (33) blitt en gladhistorie.