Hylles av kundene som en institusjon i byen: – Viktig for oss mannfolk

Kim (45) har snart 30 års erfaring med saksa, og anses som en uvurderlig ressurs av sine faste.