Følg PD på Facebook

Tirsdag gikk fellesrådet enstemmig inn for å fortsette med planene om en ny, moderne kirke. Sokneprest Ivar Brobakken støtter avgjørelsen fullt ut.

– Denne kirken blir et bygg for framtida. At den dekkes med porselensplater synes jeg er en genistrek. Det bygger på Porsgrunns image som porselensbyen, sier PP-entusiasten.

Arkitektene har knyttet kirken til oppstandelsen. Det faller i smak hos presten.

En oppstandelse

– At kirken blir enda hvitere, og lysere, kan man knytte til Jesu oppstandelse. Nå får vi en kirke som reiser seg opp fra asken. Det er både praktisk og symbolsk.

Han har forståelse for at porselenskirken ikke er like lett å svelge for alle. Men tror den vil vokse på folk.

– Om 10 år tenker jeg alle vil like den. Da har den fått tid på seg til å bli en del av folks bevissthet.

Følger kirkegjengerne

Siden det er en moderne kirke, tror ikke Brobakken alle og enhver vil ønske å bruke den til enhver anledning.

– Kirkerommet blir utformet slik at det kan benyttes til alle mulige tilstelninger. Men dersom det er enkelte som heller vil gifte seg i en gammel kirke, som Vestre eller Eidanger, følger jeg etter, lover soknepresten.

– Sånn sett vil man få en god dynamikk. Enkelte tilstelninger vil høre bedre hjemme i en gammel kirke. Mens andre vil passe fint i en ny, moderne kirke.

– Blir en del av nye Porsgrunn

Brobakken tror den moderne porselenskirken blir et godt bidrag til kulturkapitalen i Porsgrunn.

Brobakken sikter til andre signalbygg i Porsgrunn. Både kommende og eksisterende.

– Vi har allerede Ælvespeilet. Etter hvert får vi et nytt Down Town. Planene for Franklintorget. Jernbanestasjon og knutepunkt.

– Kirken blir en del av det nye fellesrommet. Det nye Porsgrunn, stråler Brobakken.

Soknepresten er spesielt fascinert av utformingen av kirkerommet, som han tror vil skape enda mer aktivitet.

– Kirken får tre innganger. Slik jeg har forstått arkitekten, kan man rokere, slik at man kan benytte kirkerommet på forskjellige hvis. Alt ettersom hvilke type aktivitet man har tenkt seg.

Han ser fram til å flytte

sakene sine inn på det nye kontoret i 2018. Brobakken, som har ansvaret for menighetens konfirmanter, mener «Reis opp» blir en god arena for konfirmasjonsundervisningen.

– I år hadde jeg et kull på 55 konfirmanter. Da hadde vi problemer med å få plass i kirkestua. Ofte har det vært sånn at vi har måttet forflytte oss fra kirke til kirke. Det blir det mindre av nå.

– Denne kirken kan brukes til alt, sier soknepresten.

– Hva med begravelser?

– Det tror jeg vil gå helt greit. Denne kirken blir som et «columbi egg» – en rimelig enkel løsning på et innviklet problem.

– Hvordan stiller dine kolleger seg til den nye kirken?

– Det er mange som er på ferie nå, så det er ikke så mange jeg har fått pratet med. De fleste har sett at det er et helhetlig konsept. Men det er ikke alle av oss som er like gode på å lese planer og tegninger.

– Byggestart høsten 2016

Kirkesjef Johannes Sørhaug er fornøyd med fellesrådets enstemmige beslutning. Han varsler byggestart høsten 2016.

– Jeg synes det var et bra vedtak, som fellesrådet virket trygge på, sier Sørhaug.

Kirkesjefen forteller at man nå skal få på plass en avtale med arkitektene. Deretter går de inn i en periode med prosjektering.

– Avtalen med arkitektene er på plass over sommeren. Så går vi inn i en prosjekteringsfase. Målet da er å sørge for at prosjektet ikke blir dyrere enn hva vi har råd til, sier Sørhaug.

Når prosjekteringsfasen er over, ender man opp med et forslag til ny Østre Porsgrunn kirke. Dette skal godkjennes av kommunens byggesaksavdeling og Kulturdepartementet.

– Prosten sender forslaget i løpet av jul – påske.

Forslaget må være såpass solid at man kan forsvare en eventuell økonomisk sprekk.

– Vi har 92 millioner kroner til rådighet. Det vil bli lagt inn sikkerhetsmarginer i tilfelle en økonomisk sprekk.

Faveo skal lede prosjekteringen. Prosjektleder Måns Petter Davidson sier det er vanskelig å anslå en margin nå.

– Vi må vurdere de usikre elementene. Men vi tar i bruk en samspillsmodell, som betyr at man vurderer kostnadene før kontraktinngåelse.

Sørhaug tipper byggestart vil finne sted høsten 2016.

– En innvielse av den nye kirken kan finne sted påsken 2018.