Spår farlig trafikk med ny kirke

Torbjørn Bendiksen har bodd i Gamlevegen i 30 år. Han har ikke tro på en rein kopi av den gamle kirken. – Men man trenger noe av det samme estetiske uttrykket. At de skal bygge en kirke i porselen virker snodig. Dersom arkitektene skal spille på porsgrunnshistorien, kan de like godt dekke kirken med kunstgjødsel fra Herøya, sier naboen.

Torbjørn Bendiksen har bodd i Gamlevegen i 30 år. Han har ikke tro på en rein kopi av den gamle kirken. – Men man trenger noe av det samme estetiske uttrykket. At de skal bygge en kirke i porselen virker snodig. Dersom arkitektene skal spille på porsgrunnshistorien, kan de like godt dekke kirken med kunstgjødsel fra Herøya, sier naboen.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Med ny kirke vil trafikken på Kirkehaugen øke. – Man må sørge for sikkerheten til de myke trafikantene i området.

DEL

Følg PD på Facebook

Det sier Torbjørn Bendiksen, som har vært nærmeste nabo til kirketomta i 30 år.

– Under konfirmasjoner, begravelser eller julegudstjenester var det fullt parkeringskaos utenfor kirken.

– Det bor mange barn og eldre mennesker her i nabolaget. Man må sørge for sikkerheten til de myke trafikantene i området blir bevart.

Bendiksen sikter til Sommervegen, som blir adkomstvei til kirken.

– Her må noe gjøres i forbindelse med ny kirke. Få på plass gang- og sykkelsti. Det er et under at det ikke har vært en ulykke ennå, sier Bendiksen, og forteller om kjøretøy med høy hastighet.

– Kommunen må ikke glemme god og trygg infrastrukturen i sammenheng med ny kirke. Slik at man sikrer adkomsten til kirken.

Mens arkitektkonkurransen pågikk, ble det arrangert informasjonsmøte for nabolaget rundt kirken. Bendiksen forteller at spørsmålet som lå på alles lepper var parkering.

– De fleste er bekymret for at det ikke skal bygges en parkeringsplass. Majoriteten av kirkegjengere er mennesker som bruker bil til kirken. Enten fordi de har kledd seg pent for anledningen, eller at de er dårlige til bens.

Sivilarkitekt Espen Surnevik forteller at parkeringsløsningen i hovedsak blir slik som den har vært tidligere.

– De fleste plassene vil fortsatt være tilgjengelige på p-plassen nede ved kirkegården (foreslått utvidet).

– Men vi tilfører noen nye plasser ved trafoboksen. Samt noen plasser for bevegelseshemmede ved kirkestua. Totalt blir det cirka 12 p-plasser på kirketomta, sier Surnevik.

Andre naboer PD har vært i kontakt med, har uttrykt at de er bekymret for høyden på tårnet til den nye kirken. Og hvor nært kirken kommer eksisterende bebyggelse. Surnevik kan betrygge med at de ikke vil miste sola.

– Tårnet blir 33 meter høyt. 3-4 meter høyere enn det forrige. Vi har gjort skyggestudier. De har vist at siden det nye tårnet er smalere enn det forrige, vil skyggen bli vesentlig mindre.

– Den nye kirken vil ikke komme nærmere husene som ligger nærmest.

Foreslår sikrende tiltak

I en trafikkrapport for reguleringsplan for Østre Porsgrunn kirke foreslås en rekke trafikale endringer for økt sikkerhet.

Sommervegen blir som kjent fortsatt hovedadkomsten til kirken. I rapporten fra 2013 foreslås flere endringer.

– Dagens parkering langs adkomstveien til kirken foreslås fjernet. Kun parkering for bevegelseshemmede. Ellers legges det til rette kun for bringing og henting.

– Forholdene til gående bedres gjennom etablering av fortau fra Sverresgate, og inn til kirken. Samt ved å anlegge et areal ved kirkeinngangen forbeholdt gående, som er fritt for parkerte biler.

Forholdene i Kirkebakken og Sverresgate tilhører den øvre gatebruksplanen for Porsgrunn sentrum.

– Som en del av prosjektet med oppføring av Østre Porsgrunn kirke, synes det riktig å regulere for framtidige løsninger med gang- og sykkelvei, og busstrafikk. Mens det kun gjennomføres mindre tiltak i sammenheng med bygging av kirken.

 De mindre tiltakene innebærer forslag som fjerning av trær ved adkomst til kirken (fortauet i Kirkebakken). Stenging av

dagens utgang for gående fra kirken og mot kapellet. Nettopp fordi det er farlig å krysse veien. Samt en utviding av fortauet på kirkesiden.

– Fortauet kan utvides med en halv meter. Fortsatt vil man ha en bredde på 6,5 meter.

Artikkeltags