Utelukker ikke kirke-søksmål

Advokat Johan Henrik Frøstrup mener fellesrådet er lovpålagt å høre på velgernes beslutning. – 62 prosent er et klart flertall.

Advokat Johan Henrik Frøstrup mener fellesrådet er lovpålagt å høre på velgernes beslutning. – 62 prosent er et klart flertall.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Advokat Johan Henrik Frøstrup mener det kan bli aktuelt med søksmål dersom fellesrådet ikke følger folkets ja til rekonstruksjon.

DEL

Følg PD på Facebook

– Dersom fellesrådet overser resultatet av søndagens valg, må det foreligge en saklig grunn for dette, sier Frøstrup.

Han henviser til paragraf 11 i kirkeloven:

«Menighetsmøtet avgjør saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi og andre saker som etter bestemmelse av kongen eller departementet overlates til menighetsmøtets avgjørelse.

Før vedkommende myndighet treffer avgjørelse, skal menighetsmøtet gis anledning til å uttale seg om oppføring eller nedlegging av kirke, og om deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn.

For øvrig gir menighetsmøtet uttalelse når departementet eller annen kirkelig myndighet ber om det eller når menighetsmøtet av eget tiltak ønsker å uttale seg.»

– Søndag ble det holdt folkeavstemning. Her ble det et klart flertall for gjenoppføring. Loven sier at menigheten skal høres. Dersom fellesrådet ignorer deres stemme, vil vedtaket være ugyldig.

Dersom fellesrådet likevel ikke følger resultatet av valget, mener Frøstrup det er duket for søksmål.

– Da kan saken fremmes for domstolene. Dette er likevel noe jeg tror man vil avvente, siden fellesrådet kun kommer med en innstilling.

– Men dersom man velger å se innstillingen som et tillitsbrudd. Kan det bli naturlig med rettssak.

Tvilende til søksmål

Gunnar Hopen tviler på at kirkesaken havner i rettssalen dersom fellesrådet sier nei til rekonstruksjon.

– Personlig er jeg godt fornøyd med min egen pensjon. En rettssak mot en organisasjon som kirken, vil være uaktuelt for meg, sier Hopen, som ikke kjenner til at dette skal ha vært diskutert innad i opposisjonen til ny, moderne kirke.

– Det er ikke sikkert det er uaktuelt. Men da må det nok sterke økonomiske krefter til.

– Uansett ville det være synd om man skulle bruke masse penger på en slik sak.

Dersom fellesrådet sier nei til rekonstruksjon, ser ikke Hopen bort fra at det kan bli aktuelt å klage avgjørelsen oppover i Kirke- og undervisningsdepartementet. Hopen tror uansett ikke «Reis opp» vil se dagens lys.

– Jeg tror ikke man kommer til å bruke en masse penger på noe folket ikke vil ha. Selv om det er mange juridiske snubletråder som kan felle dette prosjektet, tror jeg det er det økonomiske aspektet som vil bli avgjørende.

– Departementet vil ha sikkerhet i at kommunen stiller som garantist, i tilfelle en økonomisk sprekk. Det er ikke uvanlig i slike byggeprosjekter.

Artikkeltags