Voldsoffer ble anklaget for å støtte konemishandling: Banket opp i Storgata

Uten noen forståelig foranledning ble et uskyldig offer slått og sparket mens han lå hjelpeløs på bakken i Storgata.