Leder i Telemark fylkeskommunes hovedutvalg for kultur, Tone Berge Hansen, sier hun er veldig positiv til DuVerden, men på fylkeshuset har de lite penger til overs for tida, utover at noe kan komme til et engangsprosjekt:

– Det behandles en sak i næringsutvalget 7. november. Dette gjelder 310.000 kroner til et prosjekt i samarbeid med Skien videregående skole, med positiv innstilling fra fylkesrådmannen, sier Berge Hansen.

Daglig leder på vitensenteret DuVerden, Frode Arntsen, fortalte onsdag at han har sendt søknad til fylkeskommunen om driftsstøtte på 550.000 kroner. I kamp mot klokka prøver Arntsen å hente inn to millioner ekstra kroner for å redde senteret fra ytterligere statlig kutt som vil føre til mer nedbemanning. Så langt har han rundet en million fra kommune og næringsliv. Skagerak Energi går inn med mer penger og vil starte næringslivsdugnad for å støtte vitensenteret.

– Jeg har akkurat fått en søknad fra DuVerden om driftsstøtte. Den er ikke behandlet og ikke lagt inn i budsjettet fra rådmannen sin side. Fylkeskommunen har fått stramme rammer for 2018 med reell nedgang. Det betyr kutt på mange områder. Så det er krevende å legge inn nye faste tiltak uten å kutte noe annet, sier Berge Hansen.

Hun opplyser at DuVerden fikk 300.000 i fjor, og at fylkeskommunen og Telemark Utviklingsfond har vært inne med totalt 5 millioner i forbindelse med etablering av DuVerden.