Søker om fritak fra bystyret

VIL HA FRITAK: Torbjørn Røe Isaksen ønsker fritak fra bystyret.

VIL HA FRITAK: Torbjørn Røe Isaksen ønsker fritak fra bystyret.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber om fritak fra verv som vararepresentant for Høyre i bystyret.

DEL

Saken skal behandles i førstkommende bystyremøte torsdag. Røe Isaksen har sendt brev til ordføreren der han ber om permisjon som følge av at han er statsråd.

– Jeg ber om permisjon fra vervet som vararepresentant for Høyre i Porsgrunn kommunestyre i den perioden jeg sitter som statsråd, heter det i søknaden hans.

Ordfører Robin Kåss har vurdert det slik at søknaden oppfyller lovens krav om fritak.

– Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt, heter det i saksframlegget til politikerne.

Hvis ministeren får fritak innebærer det at varamedlemmet etter ham rykker opp i permisjonstiden. Det betyr at Siw-Anett Hegna-Malmin blir nytt siste varamedlem til bystyret for Høyre.

– Ifra en skjønnsmessig vurdering av søknadens innhold mot lovens bestemmelser anbefales det at bystyret innvilger søknaden, står det i vurderingen til kommunen.


Artikkeltags