Følg PD på Facebook

Ved 09-tida onsdag startet kommunalsjef Øistein Brinck sin ferdigplen-redegjørelse i Kontrollutvalget og slo ganske raskt an tonen: I denne saken har det gått helt skeis for kommunen.

Her er en av de krystallklare innrømmelsene Brick kom med på powerpoint på stort lerret foran utvalget:

«Har Porsgrunn kommune beordret leverandør til å ikke anskaffe plen fra Bjerketvedt ferdigplen?

SVAR: Ja. Porsgrunn kommune har bedt om at leverandør henter plenen hos alternativ plenprodusent».

Konflikt var årsaken

Og ikke nok med det, her er neste punkt fra kommunal- sjefens powerpoint:

«Hva var begrunnelsen?

– Leverandør opplyser at det ble henvist til en uoverensstemmelse og innkjøpssamarbeid mellom Porsgrunn og Skien.

– Det samme svaret gis internt».

Kommunalsjefen opplyste til Kontrollutvalget at politikere har stilt spørsmål om plensaken i både utvalg for miljø og byutvikling og formannskapet. Han forklarte at han har trengt tid til å samle informasjon om hva som egentlig skjedde da kommunen ga entreprenør Nordengen ordre om å ikke kjøpe plen fra Bjerketvedt. Derfor har han ikke villet gi noe svar før i Kontrollutvalget.

Om anskaffelser, forklarte Brinck at kommunen har rammeavtale om leveranser innenfor bygg og anlegg, men det normale er at mindre innkjøp som ferdigplenen i Rådhusparken går via underleverandør, og kommunen legger seg normalt ikke borti sånt.

Skolerett

Videre i kommunalsjefens presentasjon heter det:

«Har Porsgrunn kommune foretatt regelbrudd/en ulovlig anskaffelse?

SVAR: Anskaffelsen er ikke ulovlig, men burde vært utført som en enkeltanskaffelse».

Kommunalsjefen stod skolerett for Kontrollutvalget og leverte en uforbeholden unnskyldning for å ha opptrådt akkurat så klønete som flere kritikere har påstått.

Her er ordlyden i hva kommunalsjefen mener kommunen kan ta lærdom av i saken:

– Kommunikasjon

– Generelt: Ved offentlige anskaffelser må kommunen til enhver tid være profesjonell, uavhengig av saken, tilstøtende konflikter, uenighet etc.

– Anskaffelsen burde vært gjenstand for pristilbud fra to-tre leverandører og handlet fra den billigste.

Konklusjon:

1) Det foreligger ikke regelverksbrudd så langt rådmannen kan se.

2) Saken «reddes» formelt av blant annet størrelsen på anskaffelsen.

3) Men vi har «på godt norsk driti oss ut», heter det i Brincks redegjørelse.

– Dette skal ikke skje igjen, sa kommunalsjefen til utvalget.

Kontrollutvalgets leder Erik Bystrøm kommenterte redegjørelsen og sa han setter spesielt pris på punkt 3, som er «driti ut»-erkjennelsen.

– Denne saken handler om tilliten mellom befolkning og kommunen, sa Bystrøm i møtet. Han mener det ikke kan være sånn at dersom du legger deg ut med kommunen, får det konsekvenser.

Nestleder i utvalget, Karl Erik Høegh, sa han har drevet en del med innkjøp, har reagert på det som er kommet fram i avisa og mener saken er alvorlig.

– Det er bra det som kommer fram her i utvalget, sier Høegh.

– Feil å sende ut Nøklegård

Kommuneledelsen tar selvkritikk på at avdelingsleder Thomas Nøklegård ble sendt ut for å svare på kritiske spørsmål om ferdigplensaken.

I Kontrollutvalget onsdag sa kommunalsjef Øistein Brinck at det var han som som skulle stått på plenen i Rådhusparken og gitt svar.

Dette kom fram da utvalgsleder Erik Bystrøm stilte spørsmål ved at Nøklegård fikk i oppgave å svare pressen da ferdigplensaken først ble kjent.

– Hvorfor ble Nøklegård sendt ut? Burde du ikke skjønt at dette var mer krutt? Hva har du lært av det, spurte Bystrøm.

– Sett med etterpåklokskap, hadde jeg stått på plenen der, svarte Brinck.

Som kommunalsjef har han ikke detaljoversikt i alle saker. Den første henvendelsen om plensaken ble sendt nedover i systemet for å kunne gi raskt svar.

– Det var ikke lett å besvare spørsmål der og da, forklarte kommunalsjefen.

Både rådmannen og virksomhetslederen for Kommunalteknikk har sagt at de ikke har hatt noe med plen-saken å gjøre.

Thomas Nøklegård sa til PD etter kontrollutvalgs- møtet onsdag at han ikke vil kommentere saken.

– Har tillit til behandling i kontrollutvalg

Ordfører Robin Kåss forholder seg til Kontrollutvalgets behandling av ferdigplen-saken. På spørsmål om kommentar til at kommunalsjefen i utvalget sa at kommunen «har driti seg ut», sier Kåss:

– Jeg har tillit til at Kontrollutvalget behandler saken på en god måte.