Ansatte i Telemark fylkeskommune reagerer på toppenes jubileumsfest: Tillitsvalgt synger ut

Ansatte reagerer på at fylkestoppene arrangerer dyr fest bare for seg selv.