Ber om 45 nye flyktninger

Grunde Grimsrud på NAV skal behandle forespørsel om flyktninger.

Grunde Grimsrud på NAV skal behandle forespørsel om flyktninger.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Utlendingsmyndighetene ber Porsgrunn om å bosette 45 flyktninger i 2018.

DEL

45 er rundt halvparten av det vanlige de siste årene. Årsaken er langt lavere innvandring til strenge-Norge.

– Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av flyktninger. Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) takker Porsgrunn kommune for deres innsats i dette arbeidet, heter det i nytt brev fra IMDi.

– Nå ber vi Porsgrunn kommune om å bosette 45 flykt-ninger i 2018, hvorav Bufetat kan disponere 2 plasser til enslige mindreårige under 15 år. Vi ber også om fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige over og under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg, anmoder IMDi.

De opplyser at de siste prognosene viser at det er behov for å bosette 4400 flyktninger i Norge i 2018, inkludert 150 enslige mindreårige. Årsaken til redusert behov for bosetting er at færre søker asyl i Norge.

– Det betyr at kun om lag halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene, er bedt om å bosette flyktninger i 2018. Kommunene som får anmodning om bosetting er spurt om å bosette langt færre enn tidligere, skriver IMDi.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken